IStock 1171687259

strategieontwikkeling

Voor strategische plannen die slagen

Waarom?
Strategische plannen succesvol uitvoeren lukt vaker net niet dan wel.

De oorzaak? Het doel is niet helder, het plan is niet concreet genoeg, er is te weinig draagvlak, er is te weinig inzicht in de huidige status van de organisatie en de markt en/of er is intern onvoldoende kennis van hoe je een organisatie ontwikkelt.

Wil je groeien met jouw organisatie of is een koerswijziging noodzakelijk? En wil je met zekerheid je doelen behalen? Met mijn kennis, ervaring en zorgvuldige begeleiding lukt dat.

Hoe?
Met input van de organisatie breng ik het functioneren van de huidige processen in kaart. Daarnaast maak ik de balans op van de huidige marktpositie. Deze inzichten vertalen we samen naar concrete strategische keuzes die voor iedereen duidelijk zijn. Dankzij gebruik van de bewezen OGSM-methodiek stel je logische doelen en lukt het je deze te realiseren met jouw mensen, systemen en processen. Door de kennis en ervaring van de gehele organisatie te benutten, is de betrokkenheid groot en succes verzekerd.

Voor wie?
Voor alle organisaties die onvoldoende ervaring of capaciteit hebben om een doeltreffend strategisch plan te formuleren en uit te werken. Van producent tot dienstverlener en van midden- en kleinbedrijf tot holding.
Lees hier de referenties.

IStock 1015958196

aanpak

Ik begeleid je bij de noodzakelijke stappen van het proces van strategieontwikkeling.

De aanpak van het strategische proces hangt af van de grootte van je bedrijf, hoeveel tijd je hebt en je persoonlijke voorkeuren. Hoe je het proces ook benadert, het zou altijd de volgende stappen moeten omvatten:

  1. Inzicht krijgen in het succes van je huidige processen.
  2. Inzicht krijgen in de marktpositie van je organisatie.
  3. Bepalen van de nodige organisatiedoelstellingen.
  4. Het maken van het strategische plan.
  5. Het plan uitvoeren en reflecteren.
  6. Het plan bijstellen.

Stap 1 tot en met 3 zijn nodig om exact te bepalen waar de strategische doelen van je organisatie liggen. In stap 4 tot en met 6 formuleren we de doelstellingen en bepalen we wanneer jullie deze gaan behalen met welke maatregelen of actieplannen.

IStock 1171687321

ogsm-methodiek

De OGSM-methodiek is een bewezen aanpak die helpt heldere strategische doelen te stellen en deze daadwerkelijk te behalen. Een krachtig middel om de doelen van de medewerkers te verbinden aan die van de organisatie.

 OGSM staat voor:

  • Objective (het kwalitatieve doel): een duidelijke formulering van de ambitie, het punt op de horizon waar iedereen in de organisatie naar toewerkt.
  • Goals (kwantitatieve doelen): concrete en meetbare doelstellingen om het kwalitatieve doel te behalen.
  • Strategies: specifieke keuzes voor de inzet van mensen, tijd en middelen om de kwantitatieve doelen te behalen.
  • Measures (maatregelen): een actieplan dat duidelijk maakt wat hoe, wanneer en door wie wordt uitgevoerd in de praktijk. Inclusief een dashboard met indicatoren die aangeven of je op koers ligt en het gewenste resultaat boekt.

Ik leid je door alle stappen van dit model met als resultaat: een pragmatisch businessplan voor een periode van circa twee jaar.

© Gostra 2024  | algemene voorwaarden